Home >> Rodina >> Slnko je energiou nášho tela
Slnko je energiou nášho tela

Hviezdy, ako aj naše Slnko, sú dôkazom gravitačnej energie. Gravitácia po veľkom tresku v našej dimenzii zlúčila atómy vodíka do jedného hmotného bodu, kde sa neustále zvyšovala teplota a tlak dovtedy, kým sa v mladej hviezde nenaštartovalo zlučovanie atómov vodíka a nezačali sa vytvárať ťažšie prvky ako sú hélium, uhlík, kyslík a dusík. Pri jadrovej fúzii vzniká ohromné množstvo energie – preto hviezdy svietia.

Slnko vyžaruje široké spektrum žiarenia a vlnenia od rádiových vĺn s malou energiou až po gama žiarenie s vysokou potenciálnou energiou. Naša stenčujúca sa ozónosféra a v podstate celá atmosféra Zeme nás zatiaľ chráni od väčšiny nebezpečných žiarení. Momentálne robíme všetko preto, aby sme ozónosféru Zeme trvale poškodili. Konzumný spôsob života spojený s používaním chladničiek, tlačiarní s kopírkami, osviežovačov vzduchu, deodorantov a plynov využívaných v priemysle – najmä freónov, halónov a ozónu nám nepretržite zväčšujú ozónové diery, cez ktoré preniká čoraz viac škodlivého žiarenia.

Naši predkovia si veľmi dobre uvedomovali význam Slnka pre život na tejto planéte. Pohanské civilizácie po celom svete uznávali slnečného boha a matku Zem. Niektoré vyspelé kultúry v našej nedávnej histórii, ako napríklad Egypťania alebo Majovia, boli slnečnými cyklami doslova posadnutý. Slovanský predkovia si Slnko a Zem vážili natoľko, že si o Slnku a Zemi skladali aj pesničky, ktoré spievali pri slnovratoch, rovnodennostiach a pod. . Uvediem Vám krátky úryvok starej slovanskej predkresťanskej ,,pohanskej“ piesne. (Cirkev označuje slovom pohan osobu, ktorá neuznáva cirkevnú hierarchiu a štruktúry.) Pohania boli predkresťanský veriaci žijúci vo viere. Slovo viera znamená veriť bezpodmienečne (pôvod slovanského ženského mena Viera).

Zaspievajte si slovanskú – pohanskú pieseň…
Bohyňa je našou matkou a k nej sa všetci vrá-ti-me,
ako kvap-ka dažďa naspäť k oceánu.
Sme deti boha slnka a k nemu sa na-vrá-ti-me,
ako is-kra ohňa stú-pa-jú-ca do ne-ba.
Sme z bohyne a boha a k nim sa raz na-vrá-ti-me,
ako se-meno stromu vracia sa späť do zeme…
pexels-photo-207247

Fenomén slnečnej/vesmírnej frekvencie…

Kedykoľvek máte chuť spievať, tak spievajte. Spev vám zlepší náladu – čo Vám posilní imunitu. Ľudský hlas narába zo základným tónom okolo 432 Hz. Tento sa môže meniť polohou jazyka, zubov, pier v rozsahu asi od 175 Hz do 3700 Hz. Na túto časť zvukového spektra je ľudské ucho najcitlivejšie. Mnohé z týchto frekvencii majú liečivé účinky. Existuje medzi nimi aj taká, ktorá na naše zdravie pôsobí priam deštruktívne a tou je frekvencia tónu A – 440 Hz. Táto frekvencia prináša asociálne správanie, chamtivosť, nutkanie nakupovať a iné negatívne správanie, disharmóniu celého organizmu a následne chorobu. Túto frekvenciu nájdeme bežne v rádiách, televízoroch, CD, DVD filmoch a v 95.% hudby (populárna hudba, roková, ľudová a iné hudobné žánre – väčšinou na hudobnom žánre nezáleží, dôležitá je frekvencia) internete. Naopak transformovaná hudba – tón A znížený o osem cyklov pomocou voľne na internete dostupných programov je v súlade s Fibonacciho postupnosťou. Hudba, ktorá je v súlade s vesmírnym kmitočtom 432 Hz vibruje na princípoch prirodzených harmonických vĺn a spojuje vlastnosti svetla, času, priestoru, hmoty, gravitácie a magnetizmu so všetkým živým. Už Rudolf Steiner objavil a varoval verejnosť pred negatívnym účinkom frekvencie 440 Hz medzinárodne zavedenou normou ISO od roku 1955 po doporučení hovorcom nacistickej strany.

Slnečná energia v hmotnom svete…

Slnečná energia je základ života, koncentruje sa v rastlinách, kde sa pomocou fotosyntézy transformuje na látky, z ktorých ju následne získavajú bylinožravce. Príroda myslela na všetko, preto stvorila na udržiavanie rovnováhy mäsožravce, ktoré získavajú slnečnú energiu z tiel bylinožravcov. Príroda človeka obdarila rozumom, preto nerozumiem, prečo niektorý ľudia uprednostňujú slnečnú energiu (živiny) zo second handu obohatenú o cholesterol a množstvo vírusov. Vtáčia chrípka, prasacia chrípka, mor, choroba šialených kráv, besnota, salmonela …počul už niekto o šialenej mrkve??? Zelenina v celej našej histórii ešte nikdy nespôsobila žiadnu pandémiu, na rozdiel od živočíšnych produktov.

Príroda nás síce obdarila rozumom, ale len máloktorý človek ho aj využíva pre prospech životného prostredia, ktoré ho živý a poskytuje mu prírodné zdroje a domov. Všetko má rovnaký základ. Všetko vo vesmíre je energia, pretože v dynamickom vesmíre je energiu nemožné zničiť ani odstrániť vždy tu bude a vždy tu bola. Energia sa dá len transformovať. Naše telo nie je v skutočnosti také hmotné ako sa zdá.

Potraviny nie sú zdravé a nezdravé ich vplyv je skôr energetický – akú informáciu nám prinesú do tela v tretej hmotnej dimenzii. Divoké bylinky, na ktoré svieti celý deň spaľujúce slnko a nik sa o ne nestará, nikto ich nepolieva, rastú na neúrodných kamenistých miestach. Takéto rastlinky majú nepredstaviteľné množstvo vitálnej energie. Pomocou fotosyntézy premieňajú slnečný svit, vzduch, vodu a minerály zo zvetraných hornín na jednoduché cukry a škroby, z ktorých vieme získať všetky látky, ktoré k životu potrebujeme. Naopak zvieratá, ktoré celý život prežili v zajatí a strese kde boli kŕmené GMO kukuricou a sójou, ktoré vyrástli na nekvalitnej jedovatej pôde. Mäso a živočíšne produkty (vajcia a mlieko) z týraných zvierat majú katastrofálnu kvalitu, nehovoriac o karmickom zaťažení, ktoré je snáď ešte horšie ako samotné chemické zloženie živočíšnych výrobkov. Teraz príde otázka, ktorú Vám rovno zodpoviem. Áno, predkovia jedli mäso ale nie počas celého roka, nie v takom množstve ako dnes a nie v štandardnej kvalite podľa ISO normy . Ráno si dá priemerný občan na chlieb šunku, na obed guláš a na večer dusenú rybu so zeleninou. Takáto strava v dlhšom časovom horizonte však bohužiaľ nezostane bez následkov aj keby to mäso bolo BIO. Spomínate si na význam skratky BIO? (Buď Inteligentne Obozretný). …Navyše mäso divokých zvierat žijúcich voľne v prírode má len 3-5% tuku na rozdiel od komerčného mäsa a rýb ktoré majú až 40% tuku.
pexels-photo-103127

Potenciálna a kinetická slnečná energia…

Slnečné svetlo je naším hlavným zdrojom energie, na ktorej stojí naša spoločnosť. Slnko vydá každú sekundu toľko energie koľko sme v celej našej histórii nikdy nevyrobili. Naše slnko momentálne vytvára energiu premenou vodíka na hélium. Slnko na Zemi vytvára počasie, ktoré nám každodenne dažďom zavlažujú naše polia a napĺňajú rieky sladkou, pitnou vodou. Energia, ktorú každý deň využívame pochádza zo slnka. Kamióny, ktoré nám neustále dopravujú do obchodov potraviny čerpajú energiu z ropy, ktorá vznikla z planktónu, ktorý potrebnú energiu pre život získaval zo slnečných lúčov. Všetky fosílne palivá sú len uložená slnečná energia s vysokým potenciálom. Fosílne palivá sú dobrým príkladom na vysvetlenie zákona o zachovaní energie. Keď pálime uhlie tak to vyzerá, že energia sa nenávratne stráca ale nie je tomu tak. Energia sa len premieňa na ťažšie získateľnú podobu vo forme plynu a prachu. Naše telo má toľko potenciálnej energie, že by sme dokázali zásobovať elektrickou energiou obrovské veľkomesto na celé týždne. Naše telo je akási ,,fabrika“ na transformáciu energie. Každý deň potrebujeme prijať určité množstvo energie. Pohybom a mentálnou činnosť energiu neustále spotrebovávame. Ak niekoľko týždňov energiu neprijmeme a v spaľovaní pokračujeme tak zomrieme. Jadro v strede Zeme tiež raz vyhasne, nastane deň keď sa urán a tórium úplne rozpadnú. Pri rozpade rádioaktívnych častíc, ktoré sa dostali do jadra keď bola zem ešte len zhluk plynu a prachu vzniká teplo, ktoré udržiava ťažké kovy v jadre tekuté. Slnko a Mesiac ovplyvňujú Zem svojím gravitačným poľom čo spôsobuje rotáciu, ktorá vytvára slabú elektromagnetickú silu.

Teória relativity E=MC2

Albert Einstein odhalil, že energia a hmota je to isté. Je možné ich premieňať medzi sebou navzájom. Všetko je energia, dokonca aj hmota. Teraz sa spolu dôkladne pozrime na obyčajný kameň pod výkonným mikroskopom. Najprv uvidíme molekulárnu kryštalickú mriežku tvorenú molekulami z atómov. Ak sa pozrieme lepšie uvidíme atómy zložené z kladne a záporne zložených protónov a neutrónov, okolo ktorých sa objavujú elektróny a neutróny, ktoré sú na viacerých miestach súčasne. Pri bližšom pohľade uvidíme kvarky tvoriace jadrá protónov a neutrónov. Priblížime si kvarky a zbadáme energiu, ktorá raz je a raz nie je …tajomstvom pre vedcov z celého sveta zostáva kde je keď nie je . Teda ani ten ,,hmotný kameň“ nie je hmotný. Naša hmotnosť vynásobená kvadrantom hmotnosti svetla nám prezradí, koľko energie v sebe máme. Pri priemernej váhe priemerného človeka vážiaceho 75kg je to asi 1000 x viac energie, ako sa uvoľní pri výbuchu atómovej bomby. Rovnako hmotné objekty obsahujú rovnaké množstvo energie. Kľúčová je rýchlosť uvoľňovania energie. Pizza má pomalé uvoľňovanie energie telo z nej získa priemerne 1500 kcal za hodinu. Pušný prach o rovnakej hmotnosti uvoľní mnohonásobne viac energie za kratší čas. Všetka energia na Zemi ktorú máme pochádza zo Slnka.

Zdravie a slnko…

Myslím, že všetci už vieme, že zo slnka získavame vitamín D, ktorý je pre naše zdravie priam nevyhnutný. Bez vitamínu D by naše kosti začali po šiestich mesiacoch značne degenerovať. Naše telo má priemerné zásoby vitamínu D zhruba na pol roka -ako aj väčšiny ostatných vitamínov. Aby sme získali dennú dávka vitamínu D stačí nám čo možno najväčšiu plochu pokožky vystaviť liečivým slnečným lúčom dopadajúcim kolmo. Liečivé lúče, ktoré nám rýchlo doplnia potrebný vitamín D dopadajú na nás v čase obeda. Na doplnenie dennej dávky vitamínu D nám stačí minimálne 15 minút slnenia. Slnečných dní nám v tomto roku bude už len pribúdať preto Vám priblížim aj zákulisie témy „ochranné krémy proti slnku“.

• Je slnko cez pravý obed nebezpečné?
• Ako sa máme pred slniečkom správne chrániť?

Slnko nás udržiava nažive, vďačíme mu za potraviny ktoré každý deň konzumujeme, pretože ani tie skleníkové paradajky by tu bez Slnka neboli. Slnečné lúče počas obeda dosahujú najväčšej intenzity čo využili médiá aby vzbudili medzi nami strach z intenzívnych slnečných lúčov a následne nám ponúkli riešenie – opaľovacie krémy. To že sa vyrábajú z ropných derivátov, ktoré vznikli ako odpad pri rafinácii surovej ropy a sú plné agresívnych chemikálii ste už možno vedeli, čo ste pravdepodobne nevedeli je, že čokoľvek aplikujete na kožu na ktoromkoľvek mieste na tele sa vám za menej ako 200 sekúnd roznesie do vnútra každej bunky na celom tele. Zapamätajte si – čo by ste neaplikovali na jazyk to si neaplikujte ani na kožu (krémy, chemická kozmetika, šampóny, saponát na riad…). Slnko nie je nebezpečné, samozrejme všetkého veľa škodí, preto by sme mali počúvať svoj inštinkt. Môžeme byť na priamom slnku dovtedy, kým je nám pobyt prijemný. Ľudia však často majú tendenciu ísť proti prírode: po zotmení nejdú spať, ale zasvietia si a ponocujú, natrú sa krémom, aby bez zranenia mohli byť na slnku celý deň a pod. . Vezmime si príklad z prírody- divoké zvieratá sú chvíľu na slnku a na chvíľu vyhľadajú tieň. Zvieratá sa riadia inštinktom a kráčajú po zlatej strednej ceste a za celú svoju existenciu žiadne zvieratko opaľovací krém ani slnečné okuliare nepotrebovalo. Reklamy presne vedia čo majú povedať aby vzbudili strach a následne nás upokojili a ponúkli nám riešenie.
pexels-photo
Slnečné okuliare patria medzi tie horšie komodity, do ktorých môžete z hľadiska Vášho zdravia investovať, je to len biznis založený zo strachu z UV žiarenia. Slnečné žiarenie redukuje baktérie v našich očiach a na náš zrak má priam blahodarné účinky. Slnečný svit Vám zrak vylepší. Oveľa väčší strach by ste mali mať z obrazovky počítača, z ktorého práve teraz čítate tento článok. V celej prírode si len človek myslí, že okuliare potrebuje. Samozrejme, ak Vám je pohľad do obedného Slniečka nepríjemný, tak sa naň nepozerajte. Nasaďte si klobúk a s klobúkom počkajte až budú slnečné lúče dopadať pod iným uhlom napríklad pri východe alebo západe slnka. Vtedy pohľad na slnečné lúče zaručene znesiete a nabijete sa životodarnou slnečnou energiou.

Vyhliadka do budúcnosti…

Naše slnko bude svietiť ešte pár miliárd rokov, keď premení vodík na hélium, zväčší svoj objem a zmení sa na červeného obra, kedy pohltí aj Zem a roztaví celý jej povrch na žeravú lávu. Červený obor neskôr spotrebuje aj hélium a gravitácia spôsobí jeho zrútenie do seba, vznikne biely trpaslík, ktorý sa bude stále zmenšovať až exploduje ako supernova. Po explózii sa zmení buď na oblak plynu a prachu a o miliardy rokov vznikne nové slnko, alebo sa zmení na dieru v časopriestore a pohltí všetko vo svojom okolí.

Rýchlosť expanzie vesmíru sa od veľkého tresku v našej dimenzii zrýchľuje. Gravitácia síce drží pohromade planéty hviezdy a galaxie ako také ale sila stvorenia je silnejšia pretože rozťahuje samotnú štruktúru časopriestoru. Hviezdy časom spotrebujú všetko palivo a zaniknú, pretože spotrebujú všetku potenciálnu energiu, ktorá bola stanovená pri veľkom tresku. Vtedy nastane bod kedy sa znovu dostane na rad gravitácia a vesmír sa začne zmršťovať až sa zmenší do bodu menšieho ako atóm čo v našej dimenzii vyústi do obrovskej explózie a následnej expanzie.


pošli na vybrali.sme.sk

[Spolu: 1 Priemer: 5]

autor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

 • o nás

  Tento unikátny web-magazín je bohatý na všetky témy prírodného životného štýlu, o ktorých chcete a potrebujete vedieť. Viac nemusíte prehľadávať google. Prírodná krása, zdravé jedlo, fitness, prírodné liečivá, eko domácnosť či eko stavby - to všetko máte na jednom mieste. Rady, tipy, triky, rozhovory, odborné články, PR články, životné príbehy... stačí čítať.
   
  UPOZORNENIE
  Publikované informácie o zdraví nenahrádzajú liečbu kvalifikovaným lekárom.

 • štítky

 • Kontakt

Top